Online identificatie: zo werkt het (2024)

Online identificatie

Snel en gemakkelijk

Dit heeft u nodig voor een succesvolle identificatie:

 • Een unieke code, die we u schriftelijk hebben toegezonden.
 • Uw identiteitsbewijs, bij voorkeur uw pasoort of identiteitsbewijs.
 • Uw smartphone of tablet.

Heeft u alles bij de hand? Druk op ‘start online identificatie’ om te starten.


Online identificatie: zo werkt het.

 • Pak de code erbij die wij u per brief hebben toegezonden.
 • Ga op uw laptop/PC naar defam.nl/identificatie, klik op ‘Start online identificatie’ en vul deze unieke code en uw geboortedatum in.
 • Scan de QR-code op het scherm met uw smartphone om de Alfam Identificatie app te downloaden. Klik onderaan de pagina op de knop Start identificatie.
 • Op uw laptop/PC verschijnt een tweede QR-code en een letter-/cijfercode. Met de Alfam Identificatie app scant u de QR-code. U kunt ook de letter-/cijfercode van uw beeldscherm invullen. Let op: dit is niet de code uit uw brief.
 • U gaat nu verder op uw smartphone. Maak een foto van uw identiteitsbewijs. De app doet dit automatisch. Tip: voor een succesvolle identificatie gebruikt u een identiteitskaart of paspoort. Wilt u identificeren via een rijbewijs? Dan helpen we u graag telefonisch.
 • Let op: bij een ID-kaart moet u een foto maken van de voor- én achterkant.
 • De app leest de chip in uw identiteitsbewijs om uw gegevens te bevestigen.
 • Maak een selfie. Ook dit gaat automatisch door de camera op uw gezicht te richten.
 • Keer terug naar de webpagina. Staat hier dat u klaar bent? Dan kunt u de app en de webpagina sluiten.

Online identificatie: zo werkt het (1)

Vijf tips voor een succesvolle online identificatie:

 • Heeft u geen smartphone? Vraag of u de telefoon van een bekende mag gebruiken. U kunt de app na afloop verwijderen en er worden geen gegevens op de telefoon opgeslagen.
 • Zit uw identiteitsbewijs in een hoesje, haal het er dan uit.
 • Maak de foto’s bij daglicht, vermijd fel licht en gebruik een donkere achtergrond. Zo lukken de foto’s het best.
 • Maak uw selfie met onbedekt hoofd (geen zonnebril, hoed of sjaal), zichtbare oren en neutrale gezichtsuitdrukking.
 • U heeft 15 minuten de tijd om het hele proces te voltooien. Dit is ruimschoots genoeg.

Meer informatie vindt u bij de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik mezelf online identificeren?

Door uw identiteit te controleren weten we zeker dat elke klant van ons de persoon is die hij zegt te zijn. Wij als verantwoord kredietverstrekker vinden het belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken. Zo gaan we veilig om met uw leningen en zorgen ervoor dat u verantwoord gebruik kunt maken van onze producten. Daarnaast is dit onze wettelijke verplichting volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Wat gebeurt er als ik mezelf niet identificeer?

Als u zich niet identificeert, kunnen wij uw gegevens niet met zekerheid actualiseren. Dit kan gevolgen hebben voor uw product(en) en onze dienstverlening.

Geldt dit ook als mijn krediet bijna is ingelost?

Ja, als u een brief van ons heeft ontvangen moeten wij u gegevens actualiseren. De hoogte van uw lening maakt voor de actualisatie niet uit.

De brief is niet voor mij bestemd

Heeft u een brief ontvangen die niet voor u bestemd is, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze brief te retourneren en de reden van het retour zenden op de envelop te vermelden.

De unieke code werkt niet, hoe kan dat?

De code is 90 dagen geldig vanaf de eerste brief. Is deze verlopen of lukt het u niet om in te loggen? Neem contact op met ons via 088 – 949 0001 (maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur).

Welk identiteitsbewijs kan ik gebruiken voor het online identificatieproces?

U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart (ID-kaart) of een verblijfsdocument. Zo niet, gebruik dan een buitenlands paspoort of een EU-identiteitskaart voor de online identificatie.

Hoe lang doe ik erover om mezelf te identificeren?

Dit is meestal in een paar minuten afgerond. Let op: lukt het niet binnen 15 minuten, dan verloopt de sessie en moet u opnieuw beginnen.

Het identificatieproces loopt vast. Wat nu?

Probeer het later opnieuw. Lukt het dan nog steeds niet? Neem contact op met ons via 088 – 949 0001 (maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur).

Is identificatie ook mogelijk via een tablet, laptop of PC?

U start het online identificatieproces op laptop of PC, maar na het inloggen wordt u gevraagd verder te gaan op uw smartphone. Het is namelijk belangrijk dat de foto’s van uw identiteitsbewijs en van uzelf van hoge kwaliteit zijn. Een smartphone is daar het meest geschikt voor. De camera’s van tablets, PC’s en laptops zijn kwalitatief niet goed genoeg. Dan loopt u groot risico dat de foto wordt afgekeurd.

Waarom moet ik ook een foto van mezelf maken terwijl er een foto op het identiteitsbewijs staat?

Wij vergelijken uw selfie met de foto op uw identiteitsbewijs. Zo weten we zeker wie u bent.

Waarom moet ik een QR-code scannen als ik via mijn PC of laptop inlog?

Het identificatieproces verloopt via een app. Deze moet u downloaden op uw smartphone. Via de QR-code komt u meteen in de App Store of de Google Play Store.

Hoe scan ik een QR-code?

Veel smartphones scannen een QR-code automatisch als u de camera op de code richt. Werkt dit niet? Zoek dan op ‘ALFAM Identificatie App’ in de Google Play Store of Apple App Store.

Ik heb geen smartphone, wat nu?

Misschien kunt u eenmalig de smartphone van uw tussenpersoon of een familielid, vriend of collega gebruiken. Na gebruik verwijdert u de app. Uw gegevens worden niet op de smartphone of in de app opgeslagen.

Ik heb het hele proces doorlopen. Ontvang ik een bevestiging?

U krijgt een melding op uw scherm dat u het proces heeft voltooid. Let op: dit betekent niet dat uw identificatie akkoord is. Deze wordt door ons beoordeeld. Bij goedkeuring gaat uw kredietaanvraag verder. Wordt uw identificatie afgekeurd, bijvoorbeeld omdat de foto’s niet goed zijn gelukt, ontvangt u hierover een brief en moet u zich opnieuw identificeren.

Hoe weet ik of ik de brief kan vertrouwen?

Het is goed dat u alert bent. Het identificatieproces staat op defam.nl, de officiële webpagina van Defam. Vertrouwt u het niet? Neem contact op met ons via 088 – 949 0001 (maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur).

Wat gebeurt er met mijn gegevens, foto’s en BSN?

De app is alleen bedoeld om uw gegevens en foto’s veilig naar ons door te sturen. Deze informatie wordt niet in de app of op uw smartphone opgeslagen. U kunt de app na afloop verwijderen.
De foto op uw identiteitsbewijs gebruiken we voor identificatie en controle van uw gegevens. Deze foto wordt samen met de selfie opgeslagen om te bewijzen dat we u correct hebben geïdentificeerd. Wij gaan zorgvuldig met uw foto’s om.U bent niet verplicht om uw BSN aan te leveren voor identificatie. Als kredietverstrekker mogen we uw BSN wel opslaan en verwerken. Hierdoor kunnen we u alsnog om uw BSN vragen. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met gegevens? Lees dan ons privacy statement:

www.defam.nl/privacy-statement.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn op werkdagen tussen 08:00 en 17:30 bereikbaar via 088 – 949 0001.

Online identificatie: zo werkt het (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 6231

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.